บริการพิเศษเฉพาะทางและอื่นๆ 
 
1.งานปรึกษาคดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน
บริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือถูกคำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงินรวมถึงให้คำปรึกษาสำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน
2.การตรวจสอบควบคุมภายในเกี่ยวกับการฟอกเงิน
บริการวางแผน นโยบาย แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุง แผนงานด้านการตรวจสอบภายในเฉพาะทางในเรื่องมาตรการด้านAML/CTF/PF (ANTI-MONEY LAUNDERING/COUNTER TERRORIST FINANCING/PROLIFERATION FINANCING) ภายในองค์กรและธุรกิจ
3.การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลเกี่ยวกับการฟอกเงิน  
บริการให้คำปรึกษา จัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลในการดำเนินงานตามมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ
4.การวิเคราะห์เส้นทางการเงินในทางคดีแพ่งและคดีอาญา
บริการวิเคราะห์เส้นทางการเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ที่มีข้อพิพาททางแพ่ง หรือทางอาญา
5.การสืบสวนทางการเงิน/ คดีทุจริตเกี่ยวกับการเงิน  
บริการสืบสวน วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และการฉ้อโกง
6.งานปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย/การทำให้แพร่ขยายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
7.งานปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายฟินเทคและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน
บริการให้คำปรึกษากฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
8.กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : บริการให้คำปรึกษากฎหมายและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
9.งานบรรยายพิเศษ
บริการให้ความรู้ หรือ บรรยายให้ความเข้าใจในเรื่อง AML/CTF/PF กลลวงของอาชญากรออนไลน์อาชญากรรมฉ้อโกง รวมถึงความสำคัญของ AML/CTF/PF กับผลกระทบในธุรกิจยุคปัจจุบัน
10.ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน
บทวิเคราะห์ และอัพเดทข่าวด้าน AML/CTF/PF รวมถึงบทความด้านกฎหมาย และวิชาการที่เกี่ยวข้อง
11.การส่งเสริม สร้างภาพลักษณ์บุคคล
นิติบุคคล ธุรกิจ เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการทางธุรกิจ
 
โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-185-1895, 02-712-8205
 
Powered by MakeWebEasy.com