เริ่มใช้แล้ว! กฎหมายการกลับเป็นผู้ประกันตน

715 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสาร

วันที่ 19 เม.ย. 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 27 ก ราชกิจจานุเบกษา 19 เม.ย. 2561 แล้ว และมีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อ่านฉบับเต็มได้ที่ >> Click

Powered by MakeWebEasy.com