พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

787 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสาร

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปPowered by MakeWebEasy.com