การอบรมภาคบังคับ ของสำนักงาน ป.ป.ง.

126 Views  |  lecture

การอบรมภาคบังคับ ของสำนักงาน ป.ป.ง. ว่าด้วยเรื่อง

"แนวปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน"


วันที่ 19 กันยายน 2563

โรงแรม SIAM@SIAM


Powered by MakeWebEasy.com